Þróun REIBOR vaxta

Í samræmi við ákvæði laga um neytendalán nr. 33/2013 og skilmála bílalána og bílasamninga eru þeir neytendur sem eru með slík lán eða samninga hér með upplýstir um breytingar á viðmiðunarvöxtum þeirra sem stafa af breytingum á eins mánaðar REIBOR-vöxtum (e. Reykjavík Interbank Offered Rate) og birtir eru af Seðlabanka Íslands. Um er að ræða breytingar á 1M REIBOR-vöxtum á tímabilinu 1. janúar – 30. júní 2024.

Vextir á millibankamarkaði með krónur

Seðlabanki Íslands: Vextir á millibankamarkaði með krónur.

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá Lykli í síma 540 1700.