Rekstrarleiga Lykill fjármögnun

Rekstrarleiga

Rekstrarleiga á bíl eða atvinnutækjum hentar fyrirtækjum og rekstraraðilum vel sem fjármögnunarleið. Rekstrarleigusamningar geta verið í 12-60 mánuði, eftir eðli leigumunar, og ýmist innifalið alla helstu þjónustuþætti eða verið án þeirra. Leigutaki ber fulla ábyrgð á að viðhaldi og þjónustu á leigutímanum sé sinnt. Lykill er í samstarfi við alla helstu söluaðila atvinnubíla og atvinnutækja á Íslandi og getur boðið þeirra bíla og tæki á rekstrarleigu.

Rekstrarleiga á bíl

Rekstrarleiga á bílum og atvinnutækjum

Rekstrarleiga á bílum eða atvinnutækjum byggir á því að Lykill kaupir ákveðinn leigumun í samráði við leigutaka. Leigutaki leigir leigumuninn í fyrirfram ákveðinn tíma og hefur fullan umráðarétt yfir honum. Með rekstrarleigu er því lágmörkuð fjárbinding sem felst í afnotum af ákveðnum leigumun. Alla jafna er um nýja eða nýlega leigumuni að ræða sem skilar sér í lægri rekstrar- og viðhaldskostnaði. Leigugreiðslur eru gjaldfærðar og haldast óbreyttar út leigutímann sem gerir það að verkum að allur kostnaður við hvern leigumun er gegnsær og fyrirsjáanlegur.

Rekstrarleiga á atvinnutækjum

Hagstæð kjör og fagleg ráðgjöf

Lykill fjármögnun leitast stöðugt við að vera í fararbroddi þegar kemur að hagstæðustu kjörum á fjármögnun bíla og atvinnutækja. áðast af mörgum þáttum. Samningi um rekstrarleigu er þannig stillt upp eftir ýmsum þáttum eins og t.d. verð á bíl eða atvinnutæki, Hafðu samband við okkur og ráðgjafar Lykils munu fara í gegnum fjölbreyttar fjármögnunarleiðir sem eru í boði og aðstoða þig við að velja hagstæðustu leiðina.

Rekstrarleiga atvinnutæki beltagrafa

Rekstrarleiga – verð

Rekstrarleiga og verð ráðast af mörgum þáttum. Samningi um rekstrarleigu er þannig stillt upp eftir ýmsum þáttum eins og t.d. verð á bíl eða atvinnutæki, innifaldri þjónustu, viðskiptasögu, áætlaðri notkun á því sem á að leigja og lengd samnings. Leigutaki lágmarkar því alla fjárbindingu og losnar alfarið við endursöluáhættu.

Vörubíll rekstrarleiga Vörubílar hjá Lykli

Margþætt þjónusta hluti af rekstrarleigu

Í rekstrarleigu geta leigutakar valið margvíslega þjónustu inn í rekstrarleigusamningi. Þar má nefna þjónustuskoðanir, almennt viðhald, dekk og dekkjaskipti. Einnig er hægt að bæta öðrum kostnaði líkt og bifreiðagjöldum, tryggingum, þrifum og eldsneytiskorti inn í leiguna.

Með rekstrarleigu er óvissu vegna sölu á bifreiðum og atvinnutækjum haldið í lágmarki.

Að leigutíma loknum skilar leigutaki leigumun til Lykils eða þess aðila sem Lykill ákveður og er því laus við áhættu og kostnað sem felst í endursölu.

Byggingakranar rekstrarleiga Lykill fjármögnun

Fleiri fjármögnunarleiðir fyrir fyrirtæki

Kynntu þér fleiri fjármögnunarleiðir fyrir fyrirtæki hjá Lykli.

Kynntu þér kosti rekstrarleigu og fáðu allar frekari upplýsingar hjá viðskiptastjórum Lykils í síma 540-1700 eða með tölvupósti lykill@lykill.is og á skrifstofu okkar að Síðumúla 24.