Kaupleiga

Kaupleiga hentar til fjármögnunar á vélum og tækjum til atvinnureksturs. Vélar og tæki eru eignfærð í bókhaldi og samningurinn færður sem skuld á móti.

Fyrirtækin velja tækin og Lykill staðgreiðir

Þú velur það tæki sem hentar í þinn rekstur og við hjá Lykli staðgreiðum kaupverð þess tækis til seljanda og leigjum þér út samningstímann. Lykill er því eigandi tækisins en fyrirtæki eða rekstraraðili umráðamaður á gildistíma kaupleigusamnings. Kaupleiga opnar leiðir fyrir fjármögnun ýmissa tegunda véla og tækja og getum við boðið allt að 80% fjármögnun af kaupverði án virðisaukaskatts.

Samningstími

Samningstími er yfirleitt 36-60 mánuðir. Þó er ákvörðun um lengd samningstíma hverju sinni háð aldri og eðli leigumunar. Við lok leigutíma greiðir þú lokagjald og verður skráður eigandi tækis, sé um skráningarskylt tæki að ræða

Val um gjaldmiðla

Samningar um kaupleigu geta verið í íslenskum krónum eða erlendum myntum. Fyrirtæki geta valið myntir sem henta þeirra rekstri.

Sveigjanlegar greiðslur

Hægt er að stilla greiðslum upp í samræmi við tekjustreymi í þínum rekstri. Þannig er t.d. hægt að hafa greiðslur hærri á þeim árstíðum sem tekjur eru háar, en lægri þegar tekjur dragast saman.

Bókhaldslegt hagræði

Þú getur nýtt þér afskriftir af tækinu og því er til dæmis hentugt að nýta sér kaupleiguformið í lok árs og ná þannig fram heils árs afskrift. Þú færð sölureikning fyrir tækinu í upphafi samnings og eignfærir því tækið í bókhaldi hjá þér. Einungis er hægt að gjaldfæra vaxtahluta hverrar leigugreiðslu. Þú greiðir allan virðisaukaskatt af kaupverði tækis við kaup og færð hann allan endurgreiddan við næstu skil, ef um er að ræða skattskylda notkun.

Allar frekari upplýsingar veita viðskiptastjórar Lykils í síma 540 1700, með email bilar@lykill.is og á skrifstofu okkar að Síðumúla 24.